Skladove skusenosti

Na základe častejšie zvolených povolaní sa chápe, že Krakov s prísahou umožňuje výrobu štúdií, vďaka ktorým sa môže stať.Súdny prekladateľ je osoba, ktorá má záujem najmä o poskytovanie úradných prekladov, ako aj prekladov podaní alebo listov týkajúcich sa overovania zahraničných prepisov. Pravdepodobne vyrába aj pre situáciu súkromných osôb a viac pre potreby štátnych orgánov: súdy, polícia, prokuratúra atď.

Samotná cesta, ktorou by sa mal uberať, aby dosiahol titul súdneho prekladateľa, nie je zrejmá. Základnou podmienkou je uplatňovanie kritérií pre poľské občianstvo alebo občianstvo jedného z členských štátov EÚ, predloženie dôkazov o trestnom registri a znalosť poľského jazyka. Samotná skúška vykonaná pred poľskou skúšobnou komisiou pod záštitou ministra spravodlivosti je vyhotovená z dvoch strán, tj. Z písomného a písomného prekladu. Dôležitým je hľadanie schopnosti porozumieť z poľštiny do cudzieho jazyka a naopak. Pri ústnej skúške však musí uchádzač čeliť po sebe idúcemu a priehľadnému prekladu. Za vykonávanie povolania a za zapísanie kandidátov na zoznam súdnych prekladateľov sa po úspešnom zložení prísahy ministrovi spravodlivosti, pokiaľ ide o zodpovednosť vyplývajúcu z jeho povolania, o požadovanú svedomitosť, nestrannosť a integritu, ako aj za povinnosť dodržiavať štátne tajomstvo, dá získať iba kladné zloženie skúšky.

Súdnym prekladateľom by mali byť aj všetky dokumenty, ktoré sa používali na úradných miestach týmito slovami narodenia, manželstva, smrti, školských osvedčení, notárskych zápisníc, súdnych príkazov, proxy, finančných správ, osvedčení, diplomov, zmlúv.