Pneumaticka preprava a odstranovanie prachu v drevarskom priemysle

Odprašovací systém nájde uplatnenie okrem iného v priemysle spracovanie kovov, spracovanie dreva, energetika, potravinárstvo, farmaceutický priemysel a v oblastiach, kde sa odporúča naliať sypké materiály. Pohybujúce sa častice omnoho menšej veľkosti predstavujú nebezpečenstvo pre inštitúcie a ľudské zdravie (ich forma vytvára toxický účinok, a preto sú tieto dobré systémy na odstraňovanie prachu dôležitou súčasťou vnútra spoločnosti, pretože vstupujú do pozície efektívnosti ochranou zdravia, ochranou média a rozvojom bezpečnosti. práce.

Systém na zber prachu by sa mal umiestniť blízko zdroja, ktorý emituje znečistenie. Samonosné ramená, stierky, kapucne, priemyselné vysávače by nemali byť iba prachom vznikajúcim pri priemyselných procesoch, ale mali by sa tiež vyhnúť ich montáži a opätovnému zdvíhaniu.

https://form-explode.eu FormexplodeMusculin Active - Účinný spôsob, ako zvýšiť svalovú hmotu!

Komponenty odprašovania:

1. cyklón - typ zariadenia, v ktorom dochádza k čisteniu plynov z pevných látok v dôsledku odstredivej sily (pohyb vírivého vzduchu v separátore spôsobuje, že častice sa trú o steny zariadenia, strata kinetickej energie a následne podriadenie sa gravitačným zákonom,

2. filtre - namontované vo veku so špecifikovanou vložkou z nehrdzavejúcej filtra, vybavené spôsobom čistenia stlačeným vzduchom umiestneným vo dverách a ventilátorom, jednoduché filtre s vreckami alebo vreckami na filtre.

Veľmi dôležitou činnosťou v odprašovacích jednotkách je ich tesnosť - každá prestávka na konci erózie sa zväčší, čo povedie k úniku vzoru a nebezpečenstvu. Ďalším dôležitým prvkom v konštrukcii je trvanlivosť materiálov, z ktorých sú misky vyrobené - tuhé častice, ktoré sa tria o bočné povrchy, zvyšujú oter. Zariadenia na odstraňovanie prachu nesmú vytvárať ani generovať statickú elektrinu. Môže explodovať.