Odstranovanie prachu z ery

Pred inštaláciou celého systému na zachytávanie prachu na danom mieste by sa mal nainštalovať dobrý odsávač prachu. Správny systém, to znamená systém špeciálne navrhnutý, individuálne prispôsobený potrebám miesta so špecifickým opelením.

Projektovanie systému odsávania prachu je služba, ktorá by sa mala uviesť do prevádzky pre dobrú inžiniersku spoločnosť. Pred tým, ako sa úrad a jeho zamestnanci správne vysporiadajú s navrhovaním spôsobu v hlavnom poradí, musia prejsť závodom a splniť špecifické otázky a analýzy. V projekte výberu vhodných vetracích strojov je potrebné oboznámiť sa so špecifickosťou výroby a splniť predbežné projektové práce na základe pozorovaní a názorov. Všetko by malo byť inteligentné a ľahké, aby v budúcnosti bol navrhnutý systém odsávania prachu naprogramovaný v konkrétnej spoločnosti. Počas týchto predbežných analýz je najdôležitejšie posúdiť rýchlosť vzduchu v kontaminovanom mieste, je dôležité si všimnúť počet zmien vzduchu v mieste spolu so zásadami sanepidu a odhadnúť rýchlosť vzduchu v potrubiach, aby sa zabránilo kontaminácii. To, že dobré bude dobre odhadnuté a bude určovať všetky potrebné informácie, bude systém zberu prachu navrhnutý dobre, bude v perspektíve vašej osoby a kurzy nebudú príliš veľké. Celý systém zberu prachu je nad vetraním pre čerstvú vzduchovú halu, ako aj regeneráciu užitočného vzduchu v zimnom semestri. Výberom správneho zariadenia na opláštenie a dobrých zberačov prachu sa môže vzduch nielen čistiť, ale aj otvoriť alebo čistý vzduch získať v konštrukcii. Správne navrhnutý systém odprašovania, schválený riadiacim personálom, je dostatočný na to, aby ho mohol dôkladne zložiť a zložiť a vyčistiť, aby sa odstránili jeho upchatia a trvalé poškodenia. Vďaka takémuto zariadeniu budú všetky rušivé a ventilačné riady pracovať múdro a budú robiť svoju prácu vo všetkých, a hostia to budú môcť robiť v dobre čistených miestnostiach.