Monitorujte usporu energie

Kontrola energie je veľmi dôležitou otázkou prakticky vo všetkých odvetviach, v sile budov alebo podnikov. Odpínače a výkonové spínače majú mnoho výrobcov v tesnej blízkosti. Každý z nich zabezpečuje, že systémy, ktoré navrhuje, sú najuniverzálnejšie a vhodné pre iné situácie.

Medzi základné prednosti výkonových vypínačov nepochybne patria malé rozmery, jednoduchá inštalácia a odobratie a predovšetkým veľmi široký rozsah, pokiaľ ide o prídavné zariadenia.

Prepínač efektivity je nástroj, ktorý je umiestnený tam, kde výkon dosahuje mnoho vysokých výhod. Jeho dôležitým významom je poskytnúť ochranu iným elektrickým zariadeniam proti účinkom možného preťaženia alebo skratu. Berie sa tiež ako kontrola toku energie v elektrickej sieti.

Základné rozdelenie výkonových ističov zahŕňa ističe nízkeho napätia, stredného napätia a vysokého napätia. Charakteristickým znakom nízkonapäťových ističov je prevádzkové napätie nižšie ako 1000V a ich najjednoduchšou konštrukciou sú vypínače. Spínače so stredným napätím typicky poskytujú 10 000 vypínaní.

Ak je to potrebné pre vysokonapäťové výkonové spínače, sú postavené v dvoch technológiách: nádrž na mŕtvy vzduch a živá nádrž. Spôsob vykonávania vstupuje do opatrení vo forme vypínača, ale aj na jeho mechanickej forme. Ističe pripravené v technológii mŕtvej nádrže vykazujú oveľa vyššiu životnosť v kombinácii s extrémne vysokou stabilitou spínača. Vysokonapäťové spínače sú zvyčajne klasifikované kvôli médiu použitému na uhasenie oblúka.