Gynekolog a menstruacia

Kolposkop je v gynekológii dôležitým zariadením, preto pred jeho zakúpením musíte vykonať profesionálny prieskum. Pri výbere optického zariadenia tohto typu by ste mali venovať pozornosť fáze faktorov, ktorých náklady nie sú v žiadnom prípade najdôležitejším faktorom. Nezabudnite, že príliš nízka cena kolposkopu môže znamenať nízku kvalitu spracovania, ktorá negatívne ovplyvňuje skupiny obrázkov. , nestabilita pantografu a nedostatok softvéru, ktorý umožňuje spoľahlivé hodnotenie zozbieraného vizuálneho materiálu.

Kvalita obrazu by mala byť dôležitým kritériom, pretože pri kúpe kolposkopu sú v súčasnosti najdlhšie oceňované parametre optického systému. Stojí za to postarať sa o miesto výroby šošoviek z daného modelu kolposkopu a pozrieť sa, či má optický systém niekoľko spôsobov priblíženia a podobne, ako zaostrenie, to znamená zaostrenie, je široký rozsah. Presnosť kolposkopu existuje a je veľmi veľkým prvkom, a preto musí rameno zberača poskytovať v každom poli voľný, ale aj krehký trend. Správne vyvážené rameno zberača a použitie primeranej triedy pneumatických valcov sú ďalšími dôležitými vlastnosťami príslušného vybavenia.

Ak potrebujete kolposkopovú lampu, tradičné žiarovky sa stali anachronickými, ale dôležité je aj veľké množstvo svetla, ako aj ponuka na jeho úpravu. Moderné LED v technológii LED majú nižšie energetické požiadavky, čo predlžuje životnosť žiarovky a odstraňuje riziko zahrievania testovacieho poľa. Posledným podstatným aspektom pri kúpe kolposkopu je ergonómia produktu, pretože vzhľadom na špecifiká gynekologického povolania by sa všetky funkcie optického zariadenia mali používať raz.