Chomikuj kadernictvo

Rýchle potlačenie výbuchu aj v jeho počiatočnom štádiu šírenia je určitým prvkom ochrany priemyselných zariadení, ktorých začiatok je dôležitý, v uzavretom priestore alebo nie je úplne obsiahnutý. Rýchla detekcia nárastu tlaku v nástrojoch je jedným z kľúčových faktorov, ktoré zabraňujú explózii.

Hlavnou úlohou systému HRD je zabrániť vytváraniu vysokého tlaku počas explózie, vďaka čomu sa znižuje deštrukcia stavenísk, znižuje sa prestoje, ale predovšetkým bezpečnosť ľudí je užitočná. Systém HRD sa používa na ochranu nádrží a síl obsahujúcich práškové látky, mlyny, miešačky, filtračné zariadenia, sušiarne a mnoho podobných priemyselných zariadení.Každý systém, ktorý funguje múdro a ľahko, by mal byť vyrobený zo špeciálnych prvkov, ako sú tlakové senzory a optické údaje v strojoch, zatiaľ čo vo výrobných halách, systém riadenia a hrdlový valec obsahujúci hasiacu látku.Metóda liečby spočíva v meraní a prijímaní indikácií a krátkej a vhodnej reakcii. Detekcia výbuchu sa vykonáva pomocou tlakových senzorov, detektorov iskier a plameňov. Keď sa objaví plameň alebo iskry, t.j. vo forme, keď zvýšenie tlaku prekročí maximálny povolený bezpečnostný rozsah, znalosti sa okamžite zašlú riadiacemu centru, ktoré je zodpovedné za spracovanie reklamy, a ak je to potrebné, okamžite otvorí ventil valca obsahujúci chemikáliu. Po zásahu pomocou riadiaceho systému sa hasiace chemikálie rozprašujú pomocou špeciálnych dýz, ktoré pracujú s veľmi bohatým a funkčným potlačením výbuchu. Najdôležitejšou vlastnosťou, ktorá charakterizuje systém HRD, je reakčný čas, ktorý sa počíta v milisekundách od okamihu, keď sa zistí zvýšenie tlaku po rozprášenie látky.