Africke bezpecnostne problemy

Nebezpečenstvo explózie v zmysle práce alebo nových miest je viditeľné, čo nie je pravdepodobné, že by sa podcenil. Stavebné právo vyžaduje v týchto triedach rad ochrany pred výbuchmi a nevyužívať ho pravdepodobne musí byť príčinou vážnej tragédie. Apartmány so špecifickým vystavením na hranici výbuchu sú rôzne podniky a výrobné haly. Všetko, čo potrebujete, aby ste sa pripojili k nešťastiu: horľavé plyny uchovávané z vysokokapacitných valcov, zdroje ohňa a často nedostatočné vetranie sú užitočné. To všetko je pre možnosť výbuchu.

Ďalšie opatrenia by sa mali vykonať v apartmánoch opísaných vyššie. Pravidelné pravidelné audity organizácie a liečby akýchkoľvek škvŕn sú veľmi dôležité. Ak sa ako dôkaz použijú kefy v elektromotore, bude v ňom veľká iskra, niekoľkokrát dôležitejšia ako v každodennej práci. Patrí sem aj podrobná kontrola všetkých fliaš a nádob obsahujúcich horľavé alkoholy a látky. Únikový valec s výbušným plynom ho mohol veľmi rýchlo naplniť do vnútra na konci výbuchu. Hoci plyny zvyčajne musia byť spojené so vzduchom v skutočnej koncentrácii, aby sa dosiahol výbuch, zvyčajne nie je možné tento problém znížiť.

Ďalšou vecou v oblasti bezpečnosti je použitie špeciálnych svietidiel, ako aj svetelných spínačov. Každé osvetlenie osvetlenia spôsobí, že iskra skočí do spínača, v dôsledku zvýšenej spotreby energie lampy v počte jej prevádzkových fáz. Taktiež spracováva žiarovky aj pri žiarivkách. Táto iskra postačuje na vyvolanie explózie v prítomnosti horľavého plynu. Použitie špeciálnych svietidiel a spínačov odolných voči výbuchu výrazne znižuje toto riziko, ale najdôležitejším problémom je bezpečné skladovanie plynov a horľavých a výbušných látok.